Free Fun Friday for November 8

4 News Now’s Nikki Torres has your Free Fun Friday for November 8th.