Free Fun Friday for November 1

4 News Now’s Nikki Torres has your Free Fun Friday for November 1st.